Praktische
zaken

Facilitaire middelen

Schoolpasje

Aan het begin van de schoolcarrière krijgt iedere leerling een gepersonaliseerd schoolpasje. Er wordt verwacht dat je dit pasje iedere dag bij je hebt. Het pasje wordt onder andere gebruikt voor het openen van je kluisje, het registreren bij ‘te laat aanwezig’ en om te printen. We verwachten dat leerlingen netjes omgaan met dit pasje. Als je je pasje verliest of als deze kapot is zijn de kosten voor eigen rekening. De kosten voor een nieuwe pas zijn €10,60 en deze is te bestellen via de leverancier.

Kluisjes

De school biedt iedere leerling een kluisje aan. Het kluisje is bedoeld om waardevolle spullen zoals een jas, mobiele telefoon, geld of een laptop in te bewaren. Iedere leerling krijgt kosteloos een kluisje toegewezen. Bij de start op UniC ontvangen ouders een informatiepakket ter ondertekening van o.a. verantwoordelijkheid bij gebruik van een kluisje. Getekende overeenkomsten zijn geldend voor de hele schoolcarrière op UniC. Mochten er tussentijds wijzigingen komen dan word je hierover geïnformeerd en vragen wij opnieuw om een ondertekening van de overeenkomst.

Kantine

Op onze school vinden we goed en gezond eten en drinken belangrijk. Met een bewust schoolkantine-aanbod leren leerlingen vanaf jonge leeftijd een gezonde keuze te maken. Daarom hebben we gekozen voor het concept van Van Leeuwen Catering. Met dit concept voldoet onze kantine aan de nieuwste richtlijnen ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum. Van Leeuwen Catering werkt in de kantine samen met onze leerlingen.

Printen en kopiëren

Leerlingen op UniC werken met een laptop en moeten regelmatig iets printen of kopiëren. Dat kan thuis of in een copyshop, maar er kan ook op school worden geprint en gekopieerd. Om gebruik te kunnen maken van de printers kan de leerling printtegoed aanschaffen via hun eigen schoolaccount. Het tegoed wordt op het schoolpasje van de leerling gezet. Een zwart-wit print kost € 0,10 en een kleurenprint € 0,20. Als het tegoed op is dan kan er via het schoolaccount van de leerling nieuw tegoed worden gekocht. Tegoed dat aan het einde van het schooljaar niet is opgebruikt kan worden meegenomen naar het volgende schooljaar.

ICT-protocol

ICT speelt binnen het onderwijsconcept van UniC een belangrijke rol. Alle leerlingen zijn in het bezit van een laptop, het lesmateriaal is digitaal en ons gebouw is uitgerust met een geavanceerd netwerk. Om daar zorgvuldig mee om te gaan is een ICT-protocol. Dit protocol vind je op onze site.

Laptop

Op UniC wordt gewerkt met digitaal lesmateriaal dat speciaal voor UniC is ontwikkeld. We gebruiken daarvoor onze elektronische leeromgeving It’s learning. Leerlingen hebben een laptop nodig om van dit materiaal gebruik te kunnen maken.

Via de webshop van ‘The Rent Company’ kun je een laptop bestellen. Deze zijn speciaal voor UniC ingericht. Deze laptops zijn vaak steviger en meestal is vervanging mogelijk bij problemen. De link naar deze webshop is te vinden vind je hier.

De aanschaf van de laptop is vrijwillig. Schaf je geen laptop aan dan heeft het voor jou geen gevolgen voor deelname aan het onderwijs. UniC zorgt dan voor een alternatief. Kan je om financiële redenen geen laptop aanschaffen dan kan je via Stichting Leergeld een coupon aanvragen. Met deze coupon kan je gratis een laptop bij The Rent Company bestellen. Klik hier om de coupon aan te vragen.

Overigens staat het je vrij om de laptop ergens anders aan te schaffen of een laptop te gebruiken die je al hebt. Ook in dat geval raden wij aan een laptopverzekering af te sluiten.

Fietsen

Het is belangrijk dat alle leerlingen op de fiets naar school komen of een fiets op school tot hun beschikking hebben, zodat je je kunt kunnen verplaatsen tussen de UniC locaties. Ook sportlessen en sommige schoolactiviteiten worden buiten het schoolgebouw georganiseerd.

Alle leerlingen zetten dagelijks hun fiets in de overdekte fietsenkelder van UniC. Elke UniC-locatie heeft eigen plekken. Om de kans op diefstal te verkleinen moeten fietsen voorzien zijn van een goed slot. Wij adviseren ook dringend om de fiets nog met een ketting vast te maken aan het fietsenrek. Wij zijn als school niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de fiets.

Sport

Het schoolgebouw van UniC deelt de sportfaciliteiten met omliggende scholen. In de winter zijn de sportlessen in de sportzalen van het nabijgelegen Nieuw Welgelegen en gymzaal Bontekoe. In het najaar en in het voorjaar sporten de leerlingen buiten op een veld van het Marco van Bastencomplex. Het fietsen van en naar de sportaccommodaties duurt maximaal 10 minuten en wordt in het begin van het schooljaar in schoolverband georganiseerd. Later fietsen de leerlingen zelf.

We raden leerlingen aan om altijd in groepjes te fietsen als ze in schoolverband ergens naar toegaan. Aan het begin van het schooljaar maakt de sportdocent afspraken met de leerlingen wat betreft de aan- en afwezigheid bij het dagdeel sport.

Lestijd

Lesuitval

Docenten op UniC hebben invaluren. Deze verdelen we over de week, zodat er op elk moment lessen opgevangen kunnen worden als er een docent uitvalt. In veel gevallen lukt het om opvang binnen het team op te lossen of springt een docent uit een ander team in. Zo proberen we zoveel mogelijk uitval van lessen te voorkomen.

Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 havo Leerjaar  5 havo Leerjaar 4 vwo Leerjaar 5 vwo Leerjaar 6 vwo
Nederlands 1,5 2 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Frans 1 1 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Duits 1 1 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Engels 1 1 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Thema Maatschappij 2 2 2
Aardrijkskunde 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Geschiedenis 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Maatschappijleer 1 1
Maatschappijwetenschappen 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Economie 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Bedrijfseconomie 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Wiskunde/rekenen 1,5 2 2
Wiskunde A 2 1,5 1 1,5 1,5
Wiskunde B 2 2 1 1,5 1,5
Wiskunde C 1,5 1
Wiskunde D 1 1 1 1 1
Informatica 1 1 1 1 1 1
Thema Natuur 2 2 2
Natuurkunde 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Scheikunde 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Biologie 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Kunst Beeldend 0,5 1 1 1 1 1 1 1
Kunst Drama 0,5 1 1 1 1 1 1 1
Kunst Muziek 0,5 1 1 1 1 1 1 1
Kunst Algemeen 1 1 1 1 1,5
Cult. Kunstzinnige Vorming (CKV) 1 1
Sport 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1
Motivaktie 1 1
Challenge Natuur 1 1 1
Challenge Maatschappij 1 1 1
VLIEG-uren nat/maat 1
Project leerjaar 1 3*
VLIEG-uren * * * * * *
UniC Connect Uren 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1**
Domein ZW *** *** *** *** ***
Mentorhalfuur 1**** 1**** 1**** 1**** 1**** 1**** 1**** 1****

De tabel gaat uit van aantallen lessen van 90 minuten. Wanneer er 0,5 staat betekent dit dat leerlingen dit vak gedurende een half jaar voor een blokuur van 90 minuten per week krijgen, of een heel jaar 45 minuten per week. Wanneer er 1,5 staat betekent dit dat leerlingen dit vak wekelijks een blokuur van 90 minuten en een enkel uur van 45 minuten krijgen.

NIEUW:

* In leerjaar 1 volgen leerlingen van dinsdag, donderdag en vrijdag project. Voor leerjaar 2 en 3 worden op deze dagen VLIEG-uren aangeboden. In tegenstelling tot de reguliere lessen duren deze 60 minuten. Voor leerjaar 4 t/m 6 duren VLIEG-uren de reguliere 90 minuten. Het aantal VLIEG-uren is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

** Op woensdagmiddag zijn er voor alle leerjaren schoolbrede UniC Connect Uren. Deze duren 60 minuten.

*** Leerlingen hebben in leerjaar 4, 5, 6 naast vaklessen ook Zelfstandige Werkuren (ZW) op het domein. Afhankelijk van het rooster van de leerling zijn dit 2 tot 4 lesuren in de week.

**** Leerlingen hebben wekelijks eén of twee mentorhalfuren in hun rooster staan. Ieder mentorhalfuur duurt 30 minuten. Het is leerjaarteam afhankelijk hoe deze mentortijd wordt ingedeeld.

De zomervakantie duurt zes weken. Daarnaast is er nog een aantal organisatiedagen waarop de leerlingen vrij zijn, tenzij ze bijvoorbeeld iets in te halen hebben. Ook zijn er OVV-dagen (onderwijsontwikkeling, - verbreding en –verdieping). Deze dagen besteden de leerlingen aan zelfstudie, thuis en indien noodzakelijk op school. Het volledige overzicht van de organisatie- en vrije dagen kan je in de agenda op onze website terugvinden.

Schoolvakanties 2024-2025

Het schooljaar start voor de leerlingen op woensdag 28 augustus 2024.

Vakantie van tot
Herfstvakantie zaterdag 26 oktober 2024 zondag 3 november 2024
Kerstvakantie zaterdag 21 december 2024 zondag 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie zaterdag 22 februari 2025 zondag 2 maart 2025
Tweede Paasdag maandag 21 april 2025
Meivakantie zaterdag 19 mei 2025 zondag 4 mei 2025
Bevrijdingsdag maandag 5 mei 2025
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2025 vrijdag 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag maandag 8 juni 2025
Zomervakantie zaterdag 19 juli 2025 zondag 31 augustus 2025