Activiteiten

Excursies en kampen

Regelmatig worden er in alle leerjaren excursies en buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Denk aan een bezoek aan de Tweede Kamer, de botanische tuinen, de AEX Beurs of een fietstocht langs rivieren. Deze activiteiten maken onderdeel uit van het lesprogramma. Alle leerlingen doen hier in principe aan mee. Door deze activiteiten wordt het leren betekenisvoller.

Voor een aantal van deze activiteiten vragen we van ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage, omdat deze kosten niet worden gedekt door de bijdrage die UniC van de overheid ontvangt. Zie voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage het hoofdstuk [voeg link toe]

Specifieke excursies kunstvakken

Op UniC worden de vakken beeldende vorming, muziek en drama als eindexamenvak aangeboden. Leerlingen die voor één van deze vakken kiezen gaan extra op excursie. Denk aan een museumbezoek of het bijwonen van theatervoorstellingen.

Kampen en/of reizen

In elk schooljaar worden excursies georganiseerd, behalve in de eindexamenklassen. Je ontvangt daarover tijdig alle praktische informatie via email. De excursies/ kamp maken onderdeel uit van het onderwijsprogramma en deelname is daarom verplicht.

Leerjaar 1: Brugklaskamp (introductiekamp)
Aan het begin van het eerste schooljaar vindt het introductiekamp plaats. Om elkaar en UniC te leren kennen gaan we samen sporten en doen we spellen die de docenten met de leerlingen samen voorbereiden. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en creativiteit. Het introductiekamp duurt 3 dagen.

Leerjaar 2: Driedaags kamp Waddeneilanden
In leerjaar 2 wordt een driedaagse kamp georganiseerd.

Leerjaar 3: Citytrip
In leerjaar 3 gaan de leerlingen twee keer een dag op excursie naar een stad. Ze maken dan kennis met de taal en cultuur.

Leerjaar 4: Dagactiviteit(en)
(Verbindende) activiteiten gericht op teambuilding.

Leerjaar 5 en 6: Keuzereis
De leerlingen gaan op buitenlandreis, en kunnen kiezen uit een aantal verschillende bestemmingen in Europa.