Ouderbijdrage

Boeken en lesmateriaal

Net als elke andere school ontvangt UniC van de overheid geld voor de aanschaf van lesmateriaal. Wij besteden deze bijdrage in grote lijnen als volgt:

  • Voor de ontwikkeling van ons eigen digitale lesmateriaal. Dit staat in de elektronische leeromgeving It’s Learning waar de leerlingen dagelijks mee werken.
  • Voor de aanschaf van een beperkt aantal les- en werkboeken.
  • Voor de betaling van ICT-licenties.

De school legt over de besteding van de bijdrage van de overheid verantwoording af aan de medezeggenschapsraad.

Gebruik van schoolboeken op UniC

In de leerjaren 1 t/m 3 gebruiken leerlingen bij veel vakken het digitale lesmateriaal van UniC in de elektronische leeromgeving It's learning. Bij een beperkt aantal vakken wordt gebruik gemaakt van schoolboeken of licenties. In de leerjaren 4 t/m 6 gebruiken we vaker schoolboeken. De kosten daarvan zijn voor rekening van de school en worden betaald uit de boekenbijdrage die UniC van de overheid ontvangt.

Levering schoolboeken

Over de levering van de schoolboeken hebben wij afspraken gemaakt met VanDijk. Je kunt de boeken online bij VanDijk bestellen. Wij zorgen ervoor dat je tijdig de informatie met instructies en een inlogcode ontvangt. Hierin staat ook precies vermeld welke boeken voor welke profielen/vakken besteld moeten worden voor de verschillende leerjaren.

De boeken worden door VanDijk tijdens de zomervakantie bij de leerlingen thuisbezorgd. De geleverde boeken zijn in principe onbeschadigd. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je dat op de site van VanDijk aangeven. Het boek wordt dan vervangen. We verwachten dat de leerlingen zorgvuldig omgaan met de aan hen uitgeleende boeken. Aan het einde van het schooljaar moeten deze weer worden ingeleverd.

Schoolspullen

Voor aanvang van het schooljaar hebben alle leerlingen schoolspullen nodig zoals teken- en schrijfmateriaal, woordenboeken, sportspullen, een rekenmachine, de Bosatlas enzovoort. Voor de zomervakantie ontvangt iedere leerling een informatiepakket met daarin onder andere een lijst van benodigde schoolspullen. Deze schoolspullen komen voor eigen rekening van ouders/leerling. Hieronder lees je meer over eventuele financiële ondersteuningsmogelijkheden voor een leerling.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor een aantal kosten die we als school maken vragen we aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Over de hoogte van die bijdrage overleggen we jaarlijks met de medezeggenschapsraad. Wij leggen ook verantwoording af over de besteding van het geld. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de besteding vind je op onze site. Het staat je vrij om je jaarbijdrage te verhogen. De bijdrage voldoe je via Wiscollect. Je ontvangt hiervoor een link vanuit schoolbijdrage@nuovo.nl.

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen/willen betalen. Mocht je financiële ondersteuning nodig hebben, weet dan dat je bij de gemeente Utrecht terecht kunt. Het maakt niet uit of je een inkomen of uitkering hebt.

U-pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Op de U-pas staat een persoonlijk tegoed voor bijvoorbeeld zwemmen, muziekles of de bioscoop. Je kind krijgt ook een U-pas: voor bijvoorbeeld een fiets of een laptop. Het U-pas jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Zo kan je kind elk schooljaar dingen kopen die nodig zijn om mee te kunnen doen op school en in de buurt.

Vraag de U-pas aan via www.u-pas.nl/aanvragen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Check dan ook de website of neem contact op met het U-pasbureau via info@u-pas.nl of 088-6006300.

Stichting Leergeld

Mocht het niet lukken om de financiële bijdrage te realiseren? Stichting Leergeld Utrecht ondersteunt ouder(s) zodat kinderen kunnen deelnemen aan school, sport en cultuur. Er kan ook contact opgenomen worden in verband met de aanschaf van een laptop. Deze eventuele extra hulp komt bovenop bestaande hulp, zoals bijvoorbeeld het tegoed van de U-pas.

Vul het formulier (https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier) in, dan nemen zij contact met je op. Als zij niet kunnen helpen, zoeken ze in hun netwerk naar andere hulp. Er zijn meer regelingen, check daarvoor de website www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bij-een-laag-inkomen/.

Meer hulp nodig?

www.u-centraal.nl/onzemogelijkheden. Daar vind je de spreekuren of bijvoorbeeld gratis financiële workshops voor vragen over geld.

Beleid voor sponsoring

UniC valt onder de regeling van de NUOVO scholen op het gebied van sponsoring. Als school accepteren wij geen sponsoring. Dit gaat om alle bijdragen waar een verplichting aan verbonden is. Donaties mogen we als school accepteren; in dat geval is er geen tegenprestatie aan verbonden.