Aanmelden

Voel je thuis op UniC

Is UniC iets voor jou?

Bij UniC draait het om initiatief nemen, jezelf leren kennen en samenwerken. Je krijgt de

ruimte om te ontdekken hoe jij het beste leert, met veel begeleiding. Geen zorgen dus als je het nog niet kunt. Zolang je gemotiveerd bent om dit te leren, zit je bij ons goed!

Informatieavonden en Open Huis

Elk jaar in november organiseren wij op UniC een informatieavond waarop wij ouders informeren over ons onderwijs en manier van werken. Ieder jaar in januari/februari organiseren wij ook een Open Huis. Kinderen uit groep 7 en 8 zijn samen met hun ouder(s) of verzorger(s) van harte welkom om kennis te maken met onze school en onze docenten. Je kunt je dan ook verdiepen in de verschillende vakken en leergebieden en je krijgt een mooie indruk van ons fijne gebouw. Zodra de data voor deze dagen bekend zijn, publiceren we deze op onze website en op www.unicopenhuis.nl

Aanmelden voor de brugklas

Leerlingen voor het brugjaar 2025-2026 kunnen zich tussen tussen 25 maart en 31 maart 2025 aanmelden. Het advies van de basisschool is leidend tijdens de aanmeldingsprocedure. Zodra alle toelatingseisen voor het nieuwe schooljaar bekend zijn, zullen we deze informatie op onze website plaatsen.

De aanmelding voor middelbare scholen verloopt in de regio Utrecht centraal. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.naarhetvo.nl. Voor overige vragen over de aanmelding, bijvoorbeeld van kinderen van buiten de regio Utrecht, kun je mailen met info@unic-utrecht.nl. Voor de zomervakantie 2025 organiseren we een kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen en aan het begin van het nieuwe schooljaar een kennismakingsavond voor nieuwe ouders.

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger

Zit je kind op een andere school voor voortgezet onderwijs en wil je deze aanmelden op UniC? Kijk in het overzicht hierna eerst of één van de genoemde situaties van toepassing is:

  • De leerling zit nu ook op een havo/vwo-school, in klas 1, 2, 3, 4 of 5.
  • De leerling zit nu in 4 VMBO-t, zal dit jaar eindexamen doen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen (bron: ministerie van OC&W).
  • De leerling zit nu in 5 havo, zal dit jaar eindexamen doen, idealiter met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen.

De aanmelding voor UniC kan via het aanmeldingsformulier op de website https://www.unic-utrecht.nl/aanmelden-en-instromen. Na aanmelding vragen wij gegevens op bij de school van herkomst en nemen ook telefonisch contact op. Vervolgens nodigen wij je eventueel uit voor een gesprek.

Wij kunnen, in het geval van doorstroom naar VWO, naar een portfolio vragen waarin bewijzen zijn verzameld om te laten zien dat het kind geschikt is om in te stromen. Zodra bekend geworden is wat de leerlingaantallen zijn in het komende schooljaar, wordt bepaald of jouw kind op UniC wordt aangenomen.