Aanmelden

Voel je thuis op UniC

Is UniC iets voor jou? Voel je je aangesproken door de volgende uitspraken?

 • Je werkt graag samen met andere kinderen en wil daar van alles in leren.
 • Je bent erop gesteld enige vrijheid te krijgen bij het uitwerken van opdrachten.
 • Je wilt je eigen interesses en talenten verder uitdiepen.
 • Je bent flexibel en past je makkelijk aan.
 • Je vindt het plezierig dat een docent je ruimte geeft en een ondersteunende rol inneemt.
 • Je werkt graag met een vast rooster zonder tussenuren.
 • Je bent nieuwsgierig en onderzoekend.
 • Je vindt het fijn om met een laptop en andere ICT-middelen te werken.
 • Je houdt van een kleurrijke omgeving en een fijne sfeer.

Informatieavonden en Open Huis

Elk jaar in november organiseren wij op UniC informatieavonden waarop wij ouders informeren over ons onderwijs en manier van werken. Ieder jaar in januari/februari organiseren wij ook een Open Huis. Je bent met je kind van harte welkom om kennis te maken met onze school en onze docenten.

Je kunt je dan ook verdiepen in de verschillende vakken en leergebieden en je krijgt een mooie indruk van ons fijne gebouw. Data, zodra deze bekend zijn en verdere informatie vind je op deze website/agenda

Aanmelden voor de brugklas

Leerlingen voor het brugjaar 2024-2025 kunnen in de periode maart t/m mei 2024 worden aangemeld. Het advies van de basisschool is leidend tijdens de aanmeldingsprocedure. Zodra alle toelatingseisen voor het nieuwe schooljaar en het tijdpad voor aanmelding bekend zijn, zullen we deze informatie op onze website plaatsen.

De aanmelding voor UniC verloopt via de basisschool, als die school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Utrecht - Stichtse Vecht. Is dat niet het geval, dan kan een leerling online worden aangemeld via het aanmeldingsformulier. Voor de zomervakantie, in juni organiseren we een kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen en aan het begin van het nieuwe schooljaar een kennismakingsavond voor nieuwe ouders.

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger

Zit je kind op een andere school voor voortgezet onderwijs en wil je deze aanmelden op UniC? Kijk in het overzicht hierna eerst of een van de genoemde situaties van toepassing is:

 • De leerling zit nu ook op een havo/vwo-school, in klas 1, 2, 3, 4 of 5.
 • De leerling zit nu in 4 VMBO-t, zal dit jaar eindexamen doen, heeft een positief Havo advies van de school, staat of verwacht gemiddeld een 6,8 op de examenlijst.
 • De leerling zit nu in 5 havo, zal dit jaar eindexamen doen, heeft een positief vwo-advies van de school, staat of verwacht gemiddeld een 7 op de examenlijst. Daarnaast mag er op de examenlijst voor geen enkel vak een onvoldoende staan en moet het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde minimaal een 7.0 zijn.

De aanmelding voor UniC kan via het aanmeldingsformulier op de contactpagina van onze website www.unic-utrecht.nl. Na aanmelding vragen wij gegevens op bij de school van herkomst en nemen ook telefonisch contact op. Vervolgens nodigen wij je eventueel uit voor een gesprek. 

Wij vragen soms ook naar een portfolio waarin bewijzen zijn verzameld om te laten zien dat het kind geschikt is om in te stromen. Zodra bekend geworden is wat de leerlingaantallen zijn in het komende schooljaar, wordt bepaald of jouw kind op UniC wordt aangenomen.