Schoolgids 2024-2025

Voor je ligt de (digitale) schoolgids 2024-2025 van UniC. Hierin vind je alle belangrijke informatie over de school. Voor de leesbaarheid van de gids vermelden wij hierna vaak ouder(s). In dat geval bedoelen we ook verzorger(s).

UniC is een school voor vernieuwend en eigentijds onderwijs. UniC ondersteunt de ontwikkeling van onze leerlingen tot goed opgeleide, zelfbewuste, veerkrachtige en creatieve jongvolwassenen. Zo dragen ze op een eigenzinnige, positieve manier bij aan de wereld om hen heen. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: eigenheid, verbondenheid en autonomie. We hechten waarde aan een sterke band tussen leerling, ouders en school.

Sinds de start van de school in 2004 hebben we met docenten, medewerkers, leerlingen én ouders hard gewerkt aan de opbouw van ons onderwijsconcept. Dit jaar vieren we dan ook met trots ons 20-jarig bestaan. En nog iedere dag ontwikkelen we ons verder tot een creatieve én professionele leergemeenschap. Een plek waar iedereen zich thuis voelt, waar we met en van elkaar leren en waarin bovenal iedereen, vanuit diens eigen kracht, zich maximaal kan ontwikkelen.

Ons onderwijs staat midden in de wereld. De naam UniC is gebaseerd op de uniciteit die wij erkennen en uitdagen:

  • Elke leerling is uniek. Daarom stimuleren wij op een ontwikkelingsgerichte manier de unieke talenten, interesses en vaardigheden.
  • Ons onderwijs is uniek, omdat we kennisverwerving verbinden met samenwerkend leren en persoonlijke groei.
  • Onze school is uniek, omdat we met innovatief onderwijs een eigen weg inslaan.

Leerlingen op UniC ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Samen kunnen we, iedere vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de ontwikkeling en groei van jouw kind in goede banen leiden. Openheid, vertrouwen en werken vanuit de relatie zijn daarbij belangrijk. Je kunt ons daarop aanspreken.

Vragen of opmerkingen horen we graag!

Met vriendelijke groet,

Ellen van Lisdonk, rector UniC