Praktische
zaken

Schooltijden en pauzes

Alle leerlingen uit de onder- én bovenbouw hebben dezelfde lestijden:

08.30-09.00 Opstart
09.00-10.30 Sessie 1
10.30-10.45 Pauze
10.45-12.15 Sessie 2
12.15-13.00 Pauze
13.00-14.30 Sessie 3
14.30-14.45 Pauze
14.45-15.45 Sessie 4 voor leerjaar 1 t/m 4 project en V-blokken)
14.45-16.15 Sessie 4 voor leerjaar 5 en 6

Op maandagmiddag zijn leerlingen na sessie 2 (12.15 uur) uitgeroosterd vanwege de onderwijsontwikkeltijd van het personeel.

In leerjaar 1 vinden tijdens sessie 4 projecten plaats. Voor leerjaar 2 en hoger worden in sessie 4 diverse verbredende en versterkende V-blokken aangeboden.

Een leerling neemt tenminste drie keer per week deel aan een V-blok tijdens sessie 4. Indien nodig en/of vaker na overleg.

Lesuitval

Docenten op UniC hebben invaluren. Deze verdelen we over de week, zodat er op elk moment lessen opgevangen kunnen worden als er een docent uitvalt. In veel gevallen lukt het om opvang binnen het team op te lossen of springt een docent uit een ander team in. Zo proberen we zoveel mogelijk uitval van lessen te voorkomen.

Dit lukt niet in alle gevallen en dan valt de les helaas toch uit. Als de docent van het V-blok afwezig is valt deze les uit. Voor dit blok staan geen invallers ingeroosterd.

Lessentabel

Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 havo 4 havo 5 vwo 4 vwo 5 vwo 6
Nederlands 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5
Frans 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5
Duits 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5
Engels 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5
Thema maatschappij 2 2 2 - - - - -
Aardrijkskunde - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Geschiedenis - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Maatschappijleer - - - 0,5 - 0,5 -
Maatschappijwetenschappen - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Economie - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Bedrijfseconomie - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Wiskunde/rekenen 1,5 1,5 1,5 - - - - -
Wiskunde A - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Wiskunde B - - - 2 2 1 1,5 1,5
Wiskunde C - - - - - - 1,5 1
Wiskunde D - - - 1 1 1 1 1
Informatica 0.5 - - 1 1 1 1 1
Thema natuur 2 2 2 - - - - -
Natuurkunde - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Scheikunde - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Biologie - - - 1 1,5 1 1,5 1,5
Kunst beeldend 0.5 1 1 1 1 1 1 1
Kunst drama 0.5 1 1 1 1 1 1 1
Kunst muziek 0.5 1 1 1 1 1 1 1
Kunst algemeen - - - 0,5 1,5 0,5 1,5 1,5
Cult. kunstzinnige vorming (ckv) - - - 1 - 1 - -
Sport 1 1 1 1 1 1 1 1
MotiVaktie 1 1 - - - - - -
Challenge - - - 1 - 1 1 -
ZW Natuur/Maatschappij - - 1 - - - -
V-blokken 4* 4* 4* 4* - 4* - -
ZW - - - ** ** ** ** **
Mentorhalfuur 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1***  • De tabel gaat uit van aantallen sessies van 90 minuten per week.
  • Wanneer er 0,5 staat betekent dit dat leerlingen dit vak gedurende een half jaar voor een blokuur van 90 minuten per week krijgen, of een heel jaar 45 minuten per week.
  • Wanneer er 1,5, staat betekent dit dat leerlingen dit vak wekelijks een blokuur van 90 minuten en een enkel uur van 45 minuten krijgen.
  • * Van dinsdag tot en met vrijdag ligt er een aanbod van V-blokken. In tegenstelling tot reguliere lessen duren deze 60 minuten.
  • ** leerlingen hebben in leerjaar 4, 5, 6 naast vaklessen ook Zelfstandige Werkuren (ZW). Vaklessen en ZW zijn samen 26 klokuren les in de week.
  • *** Leerlingen hebben wekelijks twee mentorhalfuren in hun rooster staan, ieder mentorhalfuur duurt 30 minuten.

Schoolvakanties 2023-2024

Het schooljaar start voor de leerlingen op woensdag 23 augustus 2023.

Vakantie Datum
Herfstvakantie za 14 oktober t/m zo 22 oktober 2023
Kerstvakantie za 23 december 2023 t/m zo 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie za 17 februari t/m zo 25 februari 2024
2e paasdag ma 1 april 2024
Meivakantie za 29 april t/m zo 7 mei 2024
Hemelvaartsdag do 9 mei en vrijdag 110 mei 2024
2e Pinksterdag ma 20 mei 2024
Zomervakantie za 13 juli t/m zo 25 augustus 2024

De zomervakantie duurt zes weken. Daarnaast is er nog een aantal organisatiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Een deel van die dagen wordt aansluitend gepland op de zomervakantie, een ander deel door het schooljaar heen. Het volledige overzicht van de OVV-dagen kan je in de agenda op onze website terugvinden.


Ziekte, afwezigheid

Het is belangrijk dat leerlingen (op tijd) aanwezig zijn. Het helpt bij een positieve en respectvolle leeromgeving op UniC. School en ouders hebben een belangrijke rol in de opvoedende taak om leerlingen bewust te maken. Samen stellen we norm. Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerling niet in de les aanwezig kan zijn. Dit dien je als ouder tijdig aan UniC aan te geven.

Afwezigheid en ziekte melden

Is de leerling gepland afwezig of ziek?  We vragen je als ouder om ons zo snel mogelijk te informeren over de afwezigheid en de reden van afwezigheid. Dit doe je als ouder via Magister. De Magisterapp is hiervoor het meest gebruiksvriendelijk.

In Magister kun je je kind(eren) voor de dag zelf of voor de eerstvolgende dag afwezig melden. Is je kind voor een deel van de dag afwezig, vul dan de reden en de tijd waarop je kind afwezig is, in bij ‘opmerkingen’. Later in het schooljaar wordt het mogelijk om je kind ook voor een deel van de dag af te melden via Magister. In alle andere gevallen, mail je naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl

Leerlingen die meerderjarig zijn, melden zichzelf af. Dat kan helaas niet via de app van Magister, maar gaat altijd via aanwezigheid@unic-utrecht.nl Uiteraard gelden de aanwezigheidsafspraken ook voor meerderjarige leerlingen.

Inloggegevens app Magister

Voor alle ouders zijn inloggegevens beschikbaar. Als gebruikersnaam wordt je e-mailadres gebruikt. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je via de app een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Je ontvangt dan een wijzigingscode waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen. Kom je er niet uit? Mail je vragen dan naar administratie@unic-utrecht.nl

Veelvuldig verzuim

Wanneer een leerling vijf achtereenvolgende schooldagen of vaker dan vier keer in twaalf weken tijd ziek is, spreken we van veelvuldig ziekteverzuim. Soms kan ziekte duiden op andere problemen. In deze situatie werkt de zorgcoördinator van UniC samen met de mentor, ouders en de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling weer zoveel mogelijk naar school kan. Uit dit contact kan een doorverwijzing naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortkomen.

Te laat komen, ongeoorloofd verzuim

Te laat op school

Het is belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is in de les. Dit draagt bij aan een positieve en respectvolle leeromgeving op UniC. Mocht dat leerlingen niet lukken, dan hebben wij daarover de volgende afspraken:

  • Als een leerling minder dan 10 minuten te laat is in de les, krijgt de leerling een te laat-melding. De leerling meldt zich bij de balie en de te laat melding wordt daar geregistreerd. De leerling meldt zich de volgende schooldag om 8:15 uur bij de balie.
  • Een leerling die meer dan 10 minuten te laat is, wordt afwezig gemeld voor het betreffende lesuur. De consequentie daarvan is dat de leerling het lesuur inhaalt op de volgende schooldag van 15:45 – 16:30 uur (klas 1 t/m 4), voor klas 5 en 6 is dat van 16:15 -17:00 uur.

Leerlingen die te laat zijn, blijven altijd welkom in de les. Als de leerling een geoorloofde reden heeft om te laat te zijn, dan kan op de dag van de gemaakte melding een ouder/verzorger via een mail aan aanwezigheid@unic-utrecht.nl de reden laten weten. Daarna wordt de te laat-melding automatisch geoorloofd.

Ongeoorloofd verzuim

In principe is de leerling alle lessen aanwezig. Alleen met een geldige reden of expliciete toestemming van school (bijvoorbeeld bij ziekte, als er belastbaarheidsafspraken zijn gemaakt of er een verlof goedgekeurd is) mag daarvan afgeweken worden. Ziekte of medische afspraken die voorafgaand aan de les bekend zijn, worden doorgegeven via magister (zie vorige hoofdstuk).Mocht dit niet het geval zijn of klopt er iets niet? Dit kun je doorgeven door te mailen naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl..

Leerplicht

UniC is verplicht om leerlingen die binnen vier opeenvolgende weken, meer dan 16 lesuren afwezig zijn, aan te melden bij leerplicht. Ingehaalde uren gaan niet van deze tijd af. Leerplicht zal een passende actie ondernemen als dat nodig is. Daarnaast blijven eventuele maatregelen van UniC van kracht. Ook als een leerling verlof, ongeoorloofd verzuim en/of veelvuldig te laten is dienen wij de leerplichtambtenaar hierover te informeren.

Tijd inhalen

Op maandagmiddag zijn leerlingen in principe vrij van lessen en activiteiten. Zij moeten wel beschikbaar zijn voor school als zij hun afspraken niet zijn nagekomen. Leerlingen uit klas 1 t/m 4 zijn tot 16:30 uur beschikbaar voor school. Leerlingen uit klas 5 en 6 blijven tot 17:00 uur beschikbaar.

Verlof

Middelbare scholieren hebben minimaal 12 weken vakantie. Dat is lang en daarom is in de leerplichtwet vastgelegd dat er buiten de schoolvakanties geen extra verlof gegeven kan worden. Doen wij dit toch, dan riskeren wij een boete. Verlof om gewichtige omstandigheden is wel mogelijk, klik hier voor meer informatie.

Je kunt een aanvraagformulier voor bijzonder verlof hier downloaden of afhalen bij de balie op UniC. Nadat deze volledig is ingevuld door ouder/verzorger en zo ook is besproken met de mentor van de leerling, zal de mentor het verzoek/formulier voorleggen aan de rector. Alleen de rector kan definitief goedkeuring geven en tekenen voor toestemming bijzonder verlof. Daarna wordt ouder/verzorger geïnformeerd door UniC/baliemedewerker over al dan niet toestemming voor de aanvraag voor bijzonder verlof.

Kluisje en kantine

Kluisjes

De school biedt een leerling ieder leerjaar de mogelijkheid om een kluisje te huren. Het kluisje is bedoeld om waardevolle spullen zoals een jas, mobiele telefoon, geld of een laptop in te bewaren. Voor het gebruik van een kluis vraagt de school ieder leerjaar een huurbedrag. Deze kan worden voldaan via VanDijk.nl tegelijk met het bestellen van leermiddelen voor het nieuwe schooljaar.

Bij de start op UniC ontvangen ouders via DocuSign een informatiepakket ter ondertekening van o.a. huur van een kluisje. Getekende overeenkomsten zijn geldend voor de hele schoolcarrière op UniC. Mochten er tussentijds wijzigingen komen dan word je hierover geïnformeerd en vragen wij opnieuw om een ondertekening van de overeenkomst.

Kantine

Op onze school vinden we verantwoord eten en drinken belangrijk. Met een bewust schoolkantine-aanbod leren leerlingen al op jonge leeftijd een gezonde keuze te maken. Daarom hebben we gekozen voor het concept van Van Leeuwen Catering. Met dit concept voldoet onze kantine aan de nieuwste richtlijnen ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum. Elk jaar wordt het assortiment beoordeeld aan de hand van een kantinescan en worden deze resultaten gepresenteerd aan de schoolleiding. De schoolkantine heeft in 2019 de gouden schaal gekregen, wat inhoud dat het aanbod uit 80% betere keuze producten bestaat. Van Leeuwen Catering werkt in de kantine samen met onze leerlingen.

Printen en kopiëren

Leerlingen op UniC werken met een laptop en moeten regelmatig iets printen of kopiëren. Dat kan thuis of in een copyshop, maar er kan ook op school worden geprint en gekopieerd. Om gebruik te kunnen maken van de printers kan de leerling printtegoed aanschaffen via hun eigen schoolaccount. Het tegoed wordt op het account van de leerling gezet. Een zwart-wit print kost € 0,10 en een kleurenprint € 0,20. Als het tegoed op is dan kan er via het schoolaccount van de leerling nieuw tegoed worden gekocht. Tegoed dat aan het einde van het schooljaar niet is opgebruikt kan worden meegenomen naar het volgende schooljaar.

Fietsen en sport

Het is belangrijk dat alle leerlingen op de fiets naar school komen of een fiets op school tot hun beschikking hebben, zodat zij zich kunnen verplaatsen tussen de UniC locaties. De sportlessen en sommige schoolactiviteiten worden namelijk buiten het schoolgebouw georganiseerd. 

Fietsen

Alle leerlingen zetten dagelijks hun fiets in de overdekte fietsenkelder van UniC. Elke UniC locatie heeft eigen plekken. Om de kans op diefstal te verkleinen moeten fietsen voorzien zijn van een goed slot. Wij adviseren ook dringend om de fiets nog met een ketting vast te maken aan het fietsenrek. Wij zijn als school niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de fiets. 

Sport

Het schoolgebouw van UniC heeft geen sportfaciliteiten. Daarom worden de sportlessen in de winter gegeven in de sportzalen van het nabijgelegen Nieuw Welgelegen en in de gymzaal van X11 op de Van Bijnkershoeklaan 6. In het najaar en in het voorjaar sporten de leerlingen buiten op een veld van het Marco van Bastencomplex. Het fietsen van en naar de sportaccommodaties wordt in het begin van het schooljaar in schoolverband georganiseerd. Later fietsen de leerlingen zelf.

We raden leerlingen aan om altijd in groepjes te fietsen als ze in schoolverband ergens naar toegaan. Aan het begin van het schooljaar maakt de sportdocent afspraken met de leerlingen wat betreft de aan- en afwezigheid bij het dagdeel sport.