Praktische
zaken

Schooltijden en pauzes

Alle leerlingen uit de onder- én bovenbouw hebben dezelfde lestijden:

08.30-09.00 Opstart
09.00-10.30 Sessie 1
10.30-10.45 Pauze
10.45-12.15 Sessie 2
12.15 -13.00 Pauze
13.00 -14.30 Sessie 3
14.45 - 16.15 Sessie 4

Op maandagmiddag zijn leerlingen na sessie 2 (12.15 uur) uitgeroosterd vanwege de onderwijsontwikkeltijd van het personeel.

In leerjaar 1 vinden tijdens sessie 4 projecten plaats. Voor leerjaar 2 en hoger worden in sessie 4 diverse verdiepende en versterkende keuze-activiteit aangeboden.

Een leerling neemt tenminste twee keer per week deel aan een keuze-activiteit tijdens sessie 4.

Lessentabel

Sessies van 90 min per week.

Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 havo 4 havo 5 vwo 4 vwo 5 vwo 6
Nederlands 1 1 1 1 1 1 1 1
Frans 1 1 1 1 1 1 1 1
Duits 1 1 1 1 1 1 1 1
Engels 1 1 1 1 1 1 1 1
Thema maatschappij* 2 2 2 - - - - -
Aardrijkskunde - - - 1 1 1 1 1
Geschiedenis - - - 1 1 1 1 1
Maatschappijleer - - - 1 1 - -
Maatschappij- wetenschappen - - - 1 1 1 1 1
Economie - - - 1 1 1 1 1
Bedrijfseconomie - - - 1 1 1 1 1
Wiskunde/rekenen*** 2 2 2 - - - - -
Wiskunde A - - - 1 1 1 1 1
Wiskunde B - - - 1 1 1 1 1
Wiskunde C - - - - - - - 1
Wiskunde D - - - 1 1 1 1 1
Informatica - - - 1 1 1 1 1
Thema natuur ** 2 2 2 - - - - -
Natuurkunde - - - 1 1 1 1 1
Scheikunde - - - 1 1 1 1 1
Biologie - - - 1 1 1 1 1
Kunst Beeldend 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunst drama 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunst Muziek 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunst algemeen - - - - 1 - - -
Culturele kunstzinnige vorming (ckv) - - - 1 - 1 - -
Sport 1 1 1 1 1 1 1 1
MotiVaktie 1 1 - - - - - -
Technologie 0,25 - - - - - - -
Challenge - - - 1 - 1 1 -

* Het leergebied maatschappij bestaat uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie.

** Het leergebied natuur bestaat uit de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde.

*** Gemiddeld aantal sessies over vier periodes.

Schoolvakanties 2021-2022

Het schooljaar start voor de leerlingen op maandag 22 augustus 2022.

Vakantie Datum
Herfstvakantie za 16 oktober t/m zo 24 oktober 2021
Kerstvakantie za 25 december 2021 t/m zo 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie za 26 februari t/m zo 6 maart 2022
2e paasdag ma 18 april 2022
Meivakantie za 23 april t/m zo 8 mei 2022
Hemelvaartsdag do 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag ma 6 juni 2022
Zomervakantie za 9 juli t/m zo 21 augustus 2022

De zomervakantie duurt zes weken. Daarnaast zijn er nog een aantal organisatiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Een deel van die dagen wordt aansluitend gepland op de zomervakantie, een ander deel door het jaar heen.

Ziekte en te laat komen

Afwezigheid en ziekte

Een minderjarige leerling (tot 18 jaar) is geoorloofd afwezig wanneer een ouder/verzorger de leerling ‘s ochtends voor 08.00 uur met een geldige reden afwezig heeft gemeld via aanwezigheid@unic-utrecht.nl. Een geldige reden is bijvoorbeeld ziekte, een medische afspraak of een bijzonder verlof (bruiloft, begrafenis). Een meerderjarige leerling kan deze meldingen zelfstandig, zonder toestemming van ouder of verzorger, doen.

Wanneer een leerling 5 achtereenvolgende schooldagen of vaker dan 4 keer in twaalf weken tijd ziek is, spreken we van veelvuldig ziekteverzuim. Soms kan ziekte duiden op andere problemen. In zo’n situatie werkt de zorgcoördinator van UniC samen met de mentor, ouders en de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling weer zoveel mogelijk naar school kan. Uit dit contact kan een doorverwijzing naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortkomen.

Te laat op school

Als een leerling minder dan 10 minuten te laat is in de les, krijgt hij een te laat-melding. Voor elke twee ongeoorloofde te laat-meldingen dient een leerling 45 minuten in te halen. Een leerling die meer dan 10 minuten te laat is wordt afwezig gemeld. Leerlingen die te laat zijn blijven welkom in de les. Als de leerling een geoorloofd reden heeft om te laat te zijn kan tot één week na de gemaakte melding een ouder/verzorger mailen naar absentie@unic-utrecht.nl over de reden. Daarna wordt de te laat-melding automatisch ongeoorloofd.

Verlof, ongeoorloofd verzuim en leerplicht

Verlof

Middelbare scholieren hebben minimaal 12 weken vakantie. Dat is lang en daarom is in de leerplichtwet vastgelegd dat er buiten de schoolvakanties geen extra verlof gegeven kan worden. Zouden wij dit toch doen, dan riskeren wij een boete. Verlof om gewichtige omstandigheden is wel mogelijk, zie leerplichtwegwijzer.nl.

U dient dat tijdig per e-mail bij de rector aan te vragen via mverstraeten@unic-utrecht.nl.

Ongeoorloofd verzuim

De leerlingen horen de lessen bij te wonen. Alleen met een geldige reden of expliciete toestemming van een docent of teamleider mag daarvan worden afgeweken. Is die er niet? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

Leerplicht

Als school is UniC verplicht om alle leerlingen die binnen vier opeenvolgende weken, meer dan 16 lesuren afwezig zijn, te melden bij leerplicht. Ingehaalde uren gaan niet van deze tijd af. Leerplicht zal in samenwerking een passende actie ondernemen. Daarnaast blijven eventuele maatregelen van UniC van kracht. Ook als een leerling veelvuldig te laat is dienen wij een leerplichtambtenaar te informeren.

Tijd inhalen

Op maandagmiddag zijn leerlingen in principe vrij van lessen en activiteiten. Echter dienen zij beschikbaar te zijn voor school indien zij zelf hun afspraken niet zijn nagekomen. Tijdens het inhalen houden leerlingen zich bezig met hun eigen schoolwerk of leveren op een andere manier een nuttige bijdrage aan school.

In schoolseizoen 2021-2022 halen leerlingen op maandagmiddag van 13.00 – 16.15 tijd in.

Kluisje en kantine

Alle nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een schoolpas. Deze schoolpas is nodig voor het openen en sluiten van de kluisjes en om te printen en kopiëren.

Kluisjes

De school biedt elke leerling de mogelijkheid om een kluisje te huren. Het kluisje is bedoeld om waardevolle spullen zoals een jas, mobiele telefoon, geld of een laptop in te bewaren. Voor het gebruik van een kluis vraagt de school een huurbedrag. Deze kan worden voldaan via VanDijk tegelijk met bestellen van leermiddelen.

Bij de start op UniC ontvangen ouders via DocuSign een informatiepakket ter ondertekening van o.a. huur van kluisje. Deze is geldend voor de gehele schoolcarrière op UniC. Huurt een leerling geen kluisje, dan kan gebruik worden gemaakt van de onbewaakte garderobe op de begane grond.

Kantine

Op onze school vinden we verantwoord eten en drinken belangrijk. Met een bewust schoolkantine-aanbod leren scholieren al op jonge leeftijd een gezonde keuze te maken. Daarom hebben we gekozen voor het concept van Van Leeuwen Catering. Met dit concept voldoet onze kantine aan de nieuwste richtlijnen ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum. Elk jaar wordt het assortiment beoordeeld aan de hand van een kantinescan en worden deze resultaten gepresenteerd aan de school- leiding. De schoolkantine heeft in 2019 de gouden schaal gekregen, wat inhoud dat het aanbod uit 80% betere keuze producten bestaat. Van Leeuwen Catering werkt samen met onze leerlingen in de kantine.

Printen en kopiëren

Leerlingen op UniC werken met een laptop en moeten regelmatig iets printen of kopiëren. Dat kan thuis of in een copyshop, maar er kan ook op school worden geprint en gekopieerd. Om gebruik te kunnen maken van de printers kan de leerling printtegoed aanschaffen via hun eigen schoolaccount. Het tegoed wordt op het account van de leerling gezet. Een zwart-wit pagina kost € 0,10 en een kleurenpagina € 0,20. Als het tegoed op is dan kan er via het schoolaccount van de leerling nieuw tegoed worden gekocht. Tegoed dat aan het einde van het schooljaar niet is opgebruikt kan worden meegenomen naar het volgende schooljaar.

Fietsen en sport

Het is belangrijk dat alle leerlingen op de fiets naar school komen. Dat heeft te maken met de sportlessen en met de schoolactiviteiten die buiten het schoolgebouw worden georganiseerd.

Fietsen

Alle leerlingen zetten dagelijks hun fiets in de overdekte fietsenkelder van UniC. Elke bouw heeft eigen plekken. Om de kans op diefstal te verkleinen moeten fietsen voorzien zijn van een goed slot. Wij adviseren ook dringend om de fiets nog met een ketting vast te maken aan het fietsenrek. Wij zijn als school niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de fiets. Zorgt u desgewenst voor een eigen fietsverzekering.

Sport

Het schoolgebouw van UniC heeft geen sportfaciliteiten. Daarom worden de sportlessen in de winter gegeven in de sportzalen van het nabijgelegen Nieuw Welgelegen en in de gymzaal van de International School Utrecht op de Van Bijnkershoeklaan 6. In het najaar en in het voorjaar sporten de leerlingen buiten op een veld van het Marco van Bastencomplex. Het fietsen van en naar de sportaccommodaties wordt in het begin van het schooljaar in schoolverband georganiseerd. Later fietsen de leerlingen er zelf heen.

We raden leerlingen wel aan om altijd in groepjes te fietsen als ze in schoolverband ergens naar toegaan. Aan het begin van het schooljaar maakt de sportdocent afspraken met de leerlingen wat betreft de aan- en afwezigheid bij het dagdeel sport.