Kosten

Boeken en lesmateriaal

Net als elke andere school ontvangt UniC van de overheid geld voor de aanschaf van lesmateriaal. Wij besteden deze bijdrage in grote lijnen als volgt:

  • Voor de ontwikkeling van ons eigen digitale lesmateriaal. Dit staat in de elektronische leeromgeving It’s Learning waar de leerlingen dagelijks mee werken.
  • Voor de aanschaf van een beperkt aantal les- en werkboeken.
  • Voor de betaling van ICT-licenties.

De school legt over de besteding van de bijdrage van de overheid verantwoording af aan de medezeggenschapsraad.

Gebruik van schoolboeken op UniC

In de leerjaren 1 t/m 3 gebruiken de leerlingen bij veel vakken het digitale lesmateriaal van UniC in de elektronische leeromgeving. Bij een beperkt aantal vakken wordt gebruik gemaakt van schoolboeken of licenties. In de leerjaren 4 t/m 6 worden er meer schoolboeken gebruikt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de school en worden betaald uit de boekenbijdrage die UniC van de overheid ontvangt.

Levering schoolboeken

Over de levering van de schoolboeken hebben wij afspraken gemaakt met de firma VanDijk. U kunt de boeken online bij deze firma bestellen. Wij zorgen ervoor dat u tijdig de informatie daarover ontvangt met instructies en een inlogcode. Daarop staat ook precies vermeld welke boeken voor welke profielen/vakken besteld moeten worden voor de verschillende leerjaren. De boeken worden door VanDijk tijdens de zomervakantie bij de leerlingen thuisbezorgd. De geleverde boeken zijn in principe onbeschadigd. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u dat op de site van VanDijk aangeven. Het boek wordt dan vervangen. We gaan ervan uit dat de leerlingen zorgvuldig omgaan met de aan hen uitgeleende boeken. Aan het einde van het schooljaar moeten ze weer worden ingeleverd.

Laptop

Op UniC wordt gewerkt met digitaal lesmateriaal dat speciaal voor UniC is ontwikkeld en dat wordt aangeboden in onze elektronische leeromgeving. Leerlingen hebben een laptop nodig om van dit materiaal gebruik te kunnen maken.

Onze ervaring leert dat de laptop het beste aangeschaft kan worden bij een partij die zich specifiek richt op het leveren van laptops en service voor het onderwijs. Deze laptops zijn vaak steviger en meestal is vervanging mogelijk bij eventuele problemen. Wij hebben ‘The Rent Company’ bereid gevonden een webshop naar onze wensen in te richten. De link naar deze webshop is te vinden op onze website onder de titel praktische info, ICT.

Het staat je vrij om de laptop ergens anders aan te schaffen of een laptop te gebruiken die al in je bezit is. Ook in dat geval raden wij aan een laptopverzekering af te sluiten.

Schoolkosten

Voor een aantal schoolkosten vragen we aan u als ouder een bijdrage. Over de hoogte van die bijdragen overleggen we jaarlijks met de medezeggenschapsraad en we leggen ook verantwoording af over de besteding van het geld.

Activiteitenbijdrage €90,-
Extra’s voor de leerlingen (zie toelichting hierna) €15,-
Jaarexcursie bijdrage voor schooljaar 21-22:
Leerjaar 1 €145,-
Leerjaar 2 €145,-
Leerjaar 3 €145,-
Leerjaar 4 €145,-
Leerjaar 5 €175,-
Leerjaar 6 €175,-
Gebruik kluisje €20,-

Inning van de schoolkosten

Voor de zomervakantie ontvangt u van ons een digitaal informatie pakket via DocuSign. Hierin kunt u lezen welke schoolkosten er zijn. De schoolkosten kunt u via de firma VanDijk, VanDijk.nl, voldoen.

U bent niet verplicht om schoolkosten te betalen. Meer hierover leest u op de site van de Rijksoverheid. Mocht u de schoolkosten niet kunnen betalen of financiële ondersteuning nodig hebben, weet dan dat u in dat geval bij de gemeente Utrecht terecht kunt? Het maakt niet uit of u een inkomen / uitkering heeft. Als u te weinig inkomsten hebt om rond te kunnen komen, dan helpt de gemeente u graag.

U-pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Op de U-pas staat een persoonlijk tegoed voor bijvoorbeeld zwemmen, muziekles of de bioscoop. Uw kind krijgt ook een U-pas: voor bijvoorbeeld een fiets of een laptop. Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Zo kan uw kind elk schooljaar dingen kopen die nodig zijn om mee te kunnen doen op school en in de buurt.

Vraag de U-pas aan via www.u-pas.nl/aanvragen. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Check dan ook de website of neem contact op met het U-pasbureau via info@u-pas.nl of 088-6006300.

Stichting Leergeld

Als uw kind niet mee kan doen aan het schoolreisje, of er is niet genoeg geld voor zwemles, muziekles of het kopen van een laptop, neem dan contact op met Stichting Leergeld. Deze hulp komt bovenop bestaande hulp, zoals bijvoorbeeld het tegoed van de U-pas.

Vul het formulier https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier in, dan nemen we contact met u op. Als wij niet kunnen helpen, zoeken wij in ons netwerk naar andere hulp. De moeite meer dan waard.

Er is meer

Er zijn meer regelingen, check daarvoor de website www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bij-een-laag-inkomen/.

Meer hulp nodig?

www.u-centraal.nl/onzemogelijkheden. Daar vindt u de spreekuren of bijvoorbeeld gratis financiële workshops voor uw vragen over geld.

Maak indien nodig gebruik van de regelingen en de hulp die u wordt aangeboden.

Schoolspullen

Voor aanvang van het schooljaar hebben alle leerlingen bepaalde schoolspullen nodig zoals teken- en schrijfmateriaal, woordenboeken, sportspullen, een rekenmachine, de Bosatlas enzovoort. U ontvangt in juni een informatiepakket met daarin onder andere een lijst van benodigde schoolspullen. Deze schoolspullen komen voor uw eigen rekening.

Beleid voor sponsoring

Wat betreft sponsoring valt UniC onder de regeling van de NUOVO Scholen:

Artikel 1 Inzake het sponsoring beleid houden de scholen van de NUOVO Scholen zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.
Artikel 2 De scholen van de NUOVO Scholen accepteren geen sponsoring: elke bijdrage waar een al dan niet vrijwillige verplichting tegenover staat, wordt geweigerd.
Artikel 3 De scholen van de NUOVO Scholen mogen donaties accepteren.

Definitie sponsoring

‘Een geldelijke en/of materiële bijdrage, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouder/leerlingenbijdragen, niet zijnde subsidies van charitatieve instellingen of de overheid, indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee leerlingen in schoolverband* worden geconfronteerd’.

* Bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd.