Begeleiding en
extra ondersteuning

Leerlingbegeleiding

UniC biedt leerlingbegeleiding om een veilige en stimulerende leeromgeving te creëren en bieden extra ondersteuning als iets de ontwikkeling in de weg staat. De ondersteuning is opgedeeld in vier categorieën: basisondersteuning, basis+ ondersteuning, medium ondersteuning, en intensieve ondersteuning.


Ondersteuningsstructuur ()

Meer informatie over de ondersteuningsstructuur vind je in het schoolondersteuningsprofiel op onze site.

Mentoraat is de basis van de ondersteuning, waarbij mentoren individuele en groepsbegeleiding geven en het eerste aanspreekpunt voor ouders zijn. Ze signaleren problemen op het gebied van leren of algemeen welzijn en schakelen indien nodig specialisten in.

Extra ondersteuning wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator, die samen met ouders en externe partners de juiste hulp bepaalt. UniC werkt hierbij waar nodig ook samen met diverse externe partners voor gespecialiseerde hulp.

Een orthopedagoog adviseert docenten en mentoren over pedagogisch handelen en biedt ondersteuning bij de begeleiding van leerlingen.

UniC hanteert een anti-pestprotocol en heeft aandacht voor respect en omgangsvormen. In geval van pesten worden vastgestelde afspraken gevolgd. Deze zijn te vinden in het anti-pestprotocol

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld wordt de Meldcode gebruikt om snel passende hulp te bieden. NUOVO Scholen baseert haar aanpak op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs zoals deze door het Nederlands Jeugdinstituut is opgesteld. Lees hier het volledige document.

UniC heeft zowel interne als externe vertrouwenspersonen voor advies en ondersteuning bij klachten en vertrouwelijke kwesties. Mocht het nodig zijn, dan kun je contact opnemen met onze externe vertrouwenspersonen, Lilian Vermeulen of Anton de Leeuw. Hun hulp kan ingeroepen worden door leerlingen, ouders en medewerkers voor advies over ‘omgaan met een klacht’ of als je steun zoekt bij het indienen van een klacht. Je kunt ook moeilijk bespreekbare zaken bij hen aankaarten. Lilian en Anton zijn bereikbaar op 070-2600032 of via mail: info@cvp-plus.nl

Deze vertrouwenspersonen zijn in formele zin niet in dienst bij NUOVO Scholen en dus onafhankelijk.

Vertrouwenspersonen UniC

Stef van der Zanden (szanden@unic-utrecht.nl) en Eline Stolp (estolp@unic-utrecht.nl) zijn de vertrouwenspersonen binnen UniC voor zowel leerlingen als medewerkers. Zij zijn in dienst bij NUOVO Scholen.