Activiteiten

Excursies en kampen

Regelmatig worden er in alle leerjaren excursies en buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Denk aan een bezoek aan de Tweede Kamer, de AEX Beurs of een fietstocht langs rivieren. Deze activiteiten maken onderdeel uit van het lesprogramma. Wij gaan er daarom vanuit dat alle leerlingen hieraan meedoen. Door deze activiteiten wordt het leren betekenisvoller.

Voor deze activiteiten vragen we van ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage, omdat deze kosten niet worden gedekt door de bijdrage die UniC van de overheid ontvangt.

Specifieke excursies kunstvakken

Op UniC worden de vakken beeldende vorming, muziek en drama als eindexamenvak aangeboden. Leerlingen die voor één van deze vakken kiezen gaan extra op excursie. Denk aan een museumbezoek of het bijwonen van theatervoorstellingen. 

Extra’s voor de leerlingen

Het is leuk voor de leerlingen als we op bijzondere dagen in het schooljaar iets extra’s organiseren, zoals een eindejaarsactiviteit of een ontbijt. Ook kunnen we het leren voor leerlingen aantrekkelijk maken met extra’s, zoals videocamera’s die ze kunnen gebruiken voor hun presentaties. We vragen hiervoor aan ouders/verzorgers een minimale bijdrage, omdat deze kosten niet worden gedekt door de bijdrage die UniC van de overheid ontvangt. Het betreft een vrijwillige bijdrage, je mag de bijdrage verhogen.

Kampen en/of reizen

In elk schooljaar worden excursies georganiseerd, behalve in de eindexamenklassen. Je ontvangt daarover tijdig alle praktische informatie via email. De excursies maken onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Daarom gaan we ervan uit dat alle leerlingen hieraan deelnemen.

Leerjaar 1: Introductiekamp

Aan het begin van het eerste schooljaar vindt het introductiekamp plaats. Om elkaar te leren kennen en de saamhorigheid te versterken. De leerlingen doen veel dingen samen, het gaat om groepsvorming. Verder zijn er sport- en spelactiviteiten die de docenten met de leerlingen samen voorbereiden. Het introductiekamp duurt 3 dagen.

Leerjaar 2: Driedaags kamp

In leerjaar 2 wordt een driedaagse excursie georganiseerd.

Leerjaar 3: Citytrip

In mei of juni gaan de leerlingen een dag op excursie naar een stad. Ze maken dan kennis met de taal en cultuur.

Leerjaar 4: Driedaags kamp

In periode 3 gaat leerjaar 4 drie dagen op kamp. Ze ondernemen sportieve activiteiten en doen aan teambuilding.

Leerjaar 5 (vwo): keuzereis

De leerlingen van 5 vwo maken een keuze uit een reis rondom sport, een stad of natuur.

UniC United

Indien mogelijk organiseren we een UniC United. Een dag vol ‘nuttig spektakel’, in het leven is geroepen om de leerlingen van de verschillende leerjaren met elkaar in contact te brengen en zo het saamhorigheidsgevoel te stimuleren.

Zo willen we dat UniC nog leuker en veiliger wordt en dat UniC-ers meer met elkaar verbonden raken.

Daarom gaan leerlingen op UniC United met een groep relatief onbekende leerlingen een niet-alledaagse activiteit ondernemen. Ouders, docenten en leerlingen sturen hun plannen in waarna iedereen zich in kan schrijven. Er staan verrassende evenementen op het programma zoals nachtwandelen, weerwolven, fab-lab (*), toys for trash, bodypaint, crazy88, koken met pinda’s, salsadansen en djembé spelen. Het evenement wordt feestelijk afgesloten met een impressie van een kleurrijke dag met bijzondere ervaringen.

(*) Een FabLab is een openbare digitale werkplaats waar leerlingen worden uitgenodigd om zelf dingen te maken door verschillende technieken te gebruiken en waar het openlijk delen van ontwerpen en ideeën wordt aangemoedigd.