Activiteiten

Excursies en werkweken

Regelmatig worden er in alle leerjaren excursies en buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Denk aan een bezoek aan de Tweede Kamer, de Beurs of een fietstocht langs rivieren. Deze activiteiten maken onderdeel uit van het lesprogramma. Wij gaan er daarom vanuit dat alle leerlingen hieraan meedoen. Met deze activiteiten geeft de school een eigen accent aan het onderwijsproces en wordt het leren betekenisvoller.

Voor deze activiteiten vragen we van u als ouder een bijdrage, omdat de kosten hiervan niet worden gedekt door de bijdrage die UniC van de overheid ontvangt.

Specifieke excursies kunstvakken

Op UniC worden de vakken beeldende vorming, muziek en drama als eindexamenvak aangeboden. Leerlingen die voor één van deze vakken kiezen gaan extra op excursie. Denk aan een museumbezoek, het bijwonen van theatervoorstellingen enzovoort.

Extra’s voor de leerlingen

Het is leuk voor de leerlingen als we op bijzondere dagen in het schooljaar iets extra’s organiseren, zoals een Sinterklaasactiviteit of een Kerstontbijt. Ook kunnen we het leren voor leerlingen aantrekkelijk maken met extra’s, zoals videocamera’s die ze kunnen gebruiken voor hun presentaties. We vragen hiervoor aan u als ouder een minimale bijdrage, omdat we die kosten niet op een andere manier kunnen dekken. U bent vrij om dat bedrag te verhogen.

Jaarexcursies

In elk schooljaar worden excursies georganiseerd, behalve in de eindexamenklassen. U ontvangt daarover tijdig alle praktische informatie. De excursies maken onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Daarom gaan we ervan uit dat alle leerlingen hieraan deelnemen.

Leerjaar 1: Introductiekamp

Aan het begin van het eerste schooljaar vindt het introductiekamp plaats. Als belangrijkste doelstelling geldt de kennismaking met elkaar en het versterken van de onderlinge saamhorigheid. Daarom doen de leerlingen veel dingen samen, het gaat om teambuilding. Verder zijn er sport- en spelactiviteiten die de docenten met de leerlingen samen voorbereiden. Het introductiekamp duurt 2 dagen.

Leerjaar 2: Driedaagse excursie

In leerjaar 2 wordt een driedaagse excursie georganiseerd rond de thema’s natuur en maatschappij.

Leerjaar 3: Duitse stad

In mei of juni gaan de leerlingen een dag op excursie naar een stad in Duitsland. Ze maken dan kennis met de Duitse taal en cultuur. Dat sluit aan bij leerjaar 4 waarin veel leerlingen voor Duits kiezen.

Leerjaar 4: Survival

Aan het begin van het schooljaar gaan de leerlingen drie dagen op survival in de Ardennen. Ze ondernemen sportieve activiteiten en doen aan teambuilding. Dat vinden we belangrijk bij de start van de bovenbouw in leerjaar 4.

Leerjaar 5 (vwo): keuzereis

De leerlingen van 5 vwo maken een keuze uit een reis rondom sport, stad of natuur.

UniC United

Elk jaar wordt UniC United georganiseerd. Het is een dag vol ‘nuttig spektakel’, die in het leven is geroepen om de leerlingen van de verschillende leerjaren met elkaar in contact te brengen en zo het saamhorigheidsgevoel te stimuleren.

Op die manier werken we eraan dat UniC nog leuker en veiliger wordt en dat UniC-ers meer met elkaar verbonden raken. Daarom gaan leerlingen op UniC United met een groep relatief onbekende leerlingen een niet-alledaagse activiteit ondernemen. Ouders, docenten en leerlingen sturen hun plannen in waarna iedereen zich in kan schrijven. Elk jaar staan er verrassende evenementen op het programma zoals nachtwandelen, weerwolven, fab-lab, toys for trash, bodypaint, crazy88, koken met pinda’s, salsadansen en djembéspelen. Het evenement wordt afgesloten met een alcoholvrije borrel voor de leerlingen en een impressie van een kleurrijke dag met bijzondere ervaringen.

Corona/Covid-19

Note: Introducties, activiteiten en jaarexcursies zijn in 2021 - 2022 nog onder voorbehoud. Wij volgen de Covid-19 richtlijnen en advies hierin van de overheid en VO-raad. Zodra er minder/meer kan of mag informeren wij daar tijdig over.