Schoolgids wordt momenteel geactualiseerd voor 2022 - 2023

Vul hier uw eigen inhoud in.

Extra informatie

Corona/Covid-19

Mochten wij in de loop van het schooljaar aanpassingen moeten treffen of (RIVM) maatregelen moeten doorvoeren die afwijken van de informatie in deze schoolgids dan informeren wij daar direct over.

NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs is een steunprogramma voortgezet onderwijs. Dit steunprogramma is voor de komende 2,5 jaar 2021 - 2023. Hoe wij vanuit Nuovo / UniC hieraan de komende schooljaren invulling gaan geven, wat ons concrete plan van aanpak wordt en over actuele ontwikkelingen hierover informeren wij recht streeks per brief/nieuwsbrief en website.