Kosten

Boeken en lesmateriaal

Net als elke andere school ontvangt UniC van de overheid geld voor de aanschaf van lesmateriaal. Wij besteden deze bijdrage in grote lijnen als volgt:

  • Voor de ontwikkeling van ons eigen digitale lesmateriaal. Dit staat in de elektronische leeromgeving It’s Learning waar de leerlingen dagelijks mee werken.
  • Voor de aanschaf van een beperkt aantal les- en werkboeken.
  • Voor de betaling van ICT-licenties.

De school legt over de besteding van de bijdrage van de overheid verantwoording af aan de medezeggenschapsraad.

Gebruik van schoolboeken op UniC

In de leerjaren 1 t/m 3 gebruiken de leerlingen bij veel vakken het digitale lesmateriaal van UniC in de elektronische leeromgeving. Bij een beperkt aantal vakken wordt gebruik gemaakt van schoolboeken of licenties. In de leerjaren 4 t/m 6 worden er meer schoolboeken gebruikt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de school en worden betaald uit de boekenbijdrage die UniC van de overheid ontvangt.

Levering schoolboeken

Over de levering van de schoolboeken hebben wij afspraken gemaakt met de firma VanDijk. Je kunt de boeken online bij deze firma bestellen. Wij zorgen ervoor dat je tijdig de informatie daarover ontvangt met instructies en een inlogcode. Daarop staat ook precies vermeld welke boeken voor welke profielen/vakken besteld moeten worden voor de verschillende leerjaren. 

De boeken worden door VanDijk tijdens de zomervakantie bij de leerlingen thuisbezorgd. De geleverde boeken zijn in principe onbeschadigd. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je dat op de site van VanDijk aangeven. Het boek wordt dan vervangen. We verwachten dat de leerlingen zorgvuldig omgaan met de aan hen uitgeleende boeken. Aan het einde van het schooljaar moeten deze weer worden ingeleverd.

Laptop

Op UniC wordt gewerkt met digitaal lesmateriaal dat speciaal voor UniC is ontwikkeld en dat wordt aangeboden in onze elektronische leeromgeving. Leerlingen hebben een laptop nodig om van dit materiaal gebruik te kunnen maken.

Via de webshop van ‘The Rent Company’ kun je een laptop bestellen. Deze zijn dan naar onze, UniC wensen ingericht, speciaal voor onderwijs. Deze laptops zijn vaak steviger en meestal is vervanging mogelijk bij eventuele problemen. De link naar deze webshop is te vinden op onze website onder de titel praktische info, ICT.

De aanschaf van de laptop is vrijwillig. Schaf je geen laptop aan dan heeft het voor jou geen gevolgen voor deelname aan het onderwijs. UniC zorgt dan voor een alternatief. Kan er om financiële redenen geen laptop worden aangeschaft dan kan via Stichting Leergeld een coupon aan aangevraagd worden. Met deze coupon kan gratis een laptop bij The Rent Company worden besteld. Klik hier om de coupon aan te vragen. Zijn er andere redenen waarom je geen laptop wilt aanschaffen? Dan kan je bij ICT een verzoek doen om een laptop ter beschikking te stellen. Deze laptop mag de school niet verlaten. 

Overigens staat het je vrij om de laptop ergens anders aan te schaffen of een laptop te gebruiken die al in je bezit is. Ook in dat geval raden wij aan een laptopverzekering af te sluiten.

Schoolkosten/ouderbijdrage

Voor een aantal schoolkosten vragen we aan ouders/verzorgers een bijdrage. Over de hoogte van die bijdragen overleggen we jaarlijks met de medezeggenschapsraad en we leggen ook verantwoording af over de besteding van het geld. De hoogte van de schoolkosten/ouderbijdrage en waar deze aan besteed worden, vind je op onze site UniC/Praktische zaken/ouderbijdrage

Inning van de ouderbijdrage/schoolkosten

Voor de zomervakantie ontvang je een digitaal informatiepakket via DocuSign (leerjaar 1) of via de email (leerjaar 2,3,4,5,6). Hierin lees je welke schoolkosten er zijn. De ouderbijdrage/schoolkosten zijn via de firma VanDijk.nl te voldoen.

Je bent niet verplicht om ouderbijdrage/schoolkosten te betalen. Het betreft een vrijwillige ouderbijdrage. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Mocht je de schoolkosten niet kunnen betalen of financiële ondersteuning nodig hebben, weet dan dat je bij de gemeente Utrecht terecht kunt! Het maakt niet uit of je een inkomen/uitkering hebt. Als je te weinig inkomsten hebt om rond te kunnen komen, dan helpt de gemeente je graag. Hieronder lees je meer over eventuele financiële ondersteuningsmogelijkheden voor een leerling.

U-pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Op de U-pas staat een persoonlijk tegoed voor bijvoorbeeld zwemmen, muziekles of de bioscoop. Je  kind krijgt ook een U-pas: voor bijvoorbeeld een fiets of een laptop. Het U-pas jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Zo kan je kind elk schooljaar dingen kopen die nodig zijn om mee te kunnen doen op school en in de buurt.

Vraag de U-pas aan via www.u-pas.nl/aanvragen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Check dan ook de website of neem contact op met het U-pasbureau via info@u-pas.nl of 088-6006300.

Stichting Leergeld

Als je kind niet mee kan doen aan het schoolreisje, of er is niet genoeg geld voor het kopen van een laptop, neem dan contact op met Stichting Leergeld. Deze eventuele extra hulp komt bovenop bestaande hulp, zoals bijvoorbeeld het tegoed van de U-pas.

Vul het formulier (https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier) in, dan nemen zij contact met je op. Als zij niet kunnen helpen, zoeken ze in hun netwerk naar andere hulp. De moeite meer dan waard.

Er is meer

Er zijn meer regelingen, check daarvoor de website www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bij-een-laag-inkomen/.

Meer hulp nodig?

www.u-centraal.nl/onzemogelijkheden. Daar vind je de spreekuren of bijvoorbeeld gratis financiële workshops voor vragen over geld.

Schoolspullen

Voor aanvang van het schooljaar hebben alle leerlingen bepaalde schoolspullen nodig zoals teken- en schrijfmateriaal, woordenboeken, sportspullen, een rekenmachine, de Bosatlas enzovoort. In juli ontvangt ieder leerjaar weer een informatiepakket met daarin onder andere een lijst van benodigde schoolspullen. Deze schoolspullen komen voor eigen rekening van ouders/verzorgers/leerling.
Zie voor eventuele financiële hulp en/of ondersteuning de rubriek over ouderbijdrage / schoolkosten.

Beleid voor sponsoring

Wat betreft sponsoring valt UniC onder de regeling van de NUOVO Scholen:

Artikel 1 Inzake het sponsoring beleid houden de scholen van de NUOVO Scholen zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.
Artikel 2 De scholen van de NUOVO Scholen accepteren geen sponsoring: elke bijdrage waar een al dan niet vrijwillige verplichting tegenover staat, wordt geweigerd.
Artikel 3 De scholen van de NUOVO Scholen mogen donaties accepteren.

Definitie sponsoring

‘Een geldelijke en/of materiële bijdrage, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouder/leerlingenbijdragen, niet zijnde subsidies van charitatieve instellingen of de overheid, indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee leerlingen in schoolverband* worden geconfronteerd’.

* Bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd.