De school

Vernieuwend en eigenzinnig onderwijs

UniC is een openbare school voor HAVO en VWO met eigentijds en eigenzinnig onderwijs. Bij ons gaat kennisverwerving samen met persoonlijke ontwikkeling.

Ieder mens is uniek, met eigen talenten en ambities. Op UniC ondersteunen en stimuleren we leerlingen om zich op een eigenzinnige manier te ontwikkelen, zich te verhouden tot anderen en een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen. Onze school is een sociale plek, een samenleving in het klein, waarin iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. Dit doen we vanuit onze drie kernwaarden:

  1. Eigenheid: jezelf durven zijn, ontdekken wie je bent, wat je wil en wat je kunt.
  2. Verbondenheid: samen leren, samen doen én samen leven.
  3. Autonomie: verantwoordelijkheid nemen door initiatief te tonen en bewuste keuzes te maken.


Op UniC begeleiden we leerlingen met uniek, eigenzinnig en succesvol onderwijs naar een havo- of vwo-diploma. In de vormende levensjaren van de middelbare schooltijd kiest UniC ervoor om leerlingen méér mee te geven dan alleen een diploma. In ons onderwijs gaat kennisverwerving hand in hand met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. We bieden ruimte om te dromen, te oefenen, te struikelen en weer op te staan. Docenten en leerlingen leren daarbij van én met elkaar. De positieve verbinding tussen docent en leerling is daarin uniek.

Met uitdagend onderwijs prikkelen we ondernemingslust en sociale daadkracht van leerlingen en docenten. Wij geloven dat wanneer we leerlingen uitdagen om zich vanuit eigenheid, sociale verbondenheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen, ze de juiste kennis en vaardigheden opdoen om zich in te zetten voor een duurzame toekomst. We stimuleren onze leerlingen om zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen die met oog en respect voor verschillen tussen mensen, een positieve rol kunnen vervullen in de samenleving.

Organisatiestructuur

UniC heeft een onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) en bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6). Ieder leerjaar heeft een vast team van docenten en een teamondersteuner. Zij werken samen met het onderwijsondersteunend personeel (OOP) om het onderwijs en de begeleiding van leerlingen vorm te geven. Docenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen in het leerjaarteam waarbinnen zij mentor zijn. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt bij vragen over je kind.

Nick Vellinga is teamleider van leerjaar 1 & 2;
Leonie Schippers is teamleider van leerjaar 3 & 4;
Anneloes Leijenhorst is teamleider van leerjaar 5 & 6;
Bettie van Noorloos- van den Heuvel is teamleider van het OOP;
Ellen van Lisdonk is de rector van UniC.

Schoolbestuur

UniC maakt onderdeel uit van de NUOVO Scholen, stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Utrecht. Alle openbare middelbare scholen in Utrecht vallen onder deze stichting. Het bestuursbureau verzorgt voor deze scholen alle gemeenschappelijke diensten zoals financiën, personele zaken, facilitair beheer en ICT.

Adres NUOVO Scholen
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht

Postbus 1415
3500 BK Utrecht
E-mail: info@nuovo.nl

Communicatiemiddelen

Op UniC maken we gebruik van verschillende communicatiemiddelen.

Magister

Voor ons leerlingvolgsysteem maken we gebruik van Magister. Daarin kan je als leerling en ouder(s) specifieke informatie inzien over onder andere de individuele voortgang. Je vindt in Magister ook de actuele roosters, de mentorverslagen eninformatie overde aanwezigheid.

Informatie per leerjaar

Wij houden je in de loop van het schooljaar via Magister op de hoogte van actuele zaken van het leerjaar van je kind. Daarvoor gebruiken we het e-mailadres dat je aan ons hebt doorgegeven. Verandert je e-mailadres of wil je onze informatie liever op een ander e-mailadres ontvangen? Je kunt dit zelf aanpassen in Magister.

Nieuwsbrief

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met achtergrondinformatie en actueel nieuws van UniC. Deze krijg je per e-mail toegestuurd en je kunt deze ook terugvinden/nalezen op de website www.unic-utrecht.nl

Website

Op onze website www.unic-utrecht.nl vind je deze schoolgids en per leerjaar een overzicht van de belangrijkste activiteiten en data. Verder vind je daar de algemene jaarkalender, de agenda en de nieuwsbrieven.

Contact

Heb je vragen over school? Neem dan per e-mail contact op met de mentor van je kind. In dringende gevallen kun je binnen schooltijd bellen. Voor administratieve vragen neem je per e-mail contact op met de administratie.

Telefoon: 030-2843100
Mail: administratie@unic-utrecht.nl

Bezoekadres UniC

Leerjaar 1, 2, 3 en 5
Van Bijnkershoeklaan 2
3527 XL Utrecht

Locatie UniC leerjaar 5/6
Kanaalweg 19 C3
3526 KL Utrecht
Bereikbaarheid en route

Wij raden aan per fiets of met het openbaar vervoer naar UniC te komen, omdat de parkeergelegenheid beperkt is. De beschikbare parkeerplekken zijn van maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 11.00 uur betaald. Buiten deze tijden is parkeren gratis. Kijk voor een routebeschrijving met het openbaar vervoer op www.unic-utrecht.nl.